Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Nghiên cứu về Nông nghiệp

ACIAR là chữ viết tắt của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Tổ chức nằm trong Chương Trình Trợ giúp Phát triển của Chính phủ Australia và tham gia tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình này, đó là giúp các nước đang phát triển giảm nghèo và đạt được sự phát triển bền vững.

ACIAR được thành lập vào năm 1982 với nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác nghiên cứu nông nghiệp do các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước Australia tiến hành. Các dự án này nhằm giải quyết các vấn đề về nông nghiệp ở các nước đang phát triển.

Sứ mệnh của ACIAR: Nghiên cứu thành công các hệ thống nông nghiệp bền vững và năng suất cao hơn, vì lợi ích của các nước đang phát triển và Australia, thông qua hợp tác nghiên cứu nông nghiệp quốc tế.

ACIAR bắt đầu chương trình hợp tác tại Việt Nam từ năm 1993. Tới nay, ACIAR Việt Nam đã thực hiện 243 dự án, trong đó, giai đoạn 2022-2023 đang và sẽ triển khai 25 dự án nghiên cứu với mức đầu tư là 5 triệu đô la Úc. Vui lòng xem danh sách các dự án trong phần Ấn phẩm ở dưới đây.

Tìm hiểu về các dự án, học bổng và ưu tiên của ACIAR Việt Nam đến năm 2027

 

 

Các dự án ACIAR tại Việt Nam

ACIAR bắt đầu chương trình hợp tác tại Việt Nam từ năm 1993. Sau 27 năm cống hiến không ngừng nghỉ, ACIAR Việt Nam đã thực hiện 175 dự án, trong đó, giai đoạn 2020-2021 đã, đang và sẽ triển khai 31 dự án nghiên cứu với mức đầu tư là 4,5 triệu đô la Úc. Vui lòng xem danh sách các dự án tại đây.

Ảnh: ACIAR Việt Nam

Các chương trình Học bổng ACIAR

Tìm hiểu thêm về các chương trình Học bổng ACIAR tại đây.

Ưu tiên của ACIAR Việt Nam tới năm 2027

Các mục tiêu, lĩnh vực nghiên cứu và Chiến lược Hợp tác Nghiên cứu ACIAR - Việt Nam giai đoạn 2017-2027 bằng tiếng Anhtiếng Việt.

Thư viện ảnh 

Xin xem ảnh tại  flickr.

Ấn phẩm

Bản tin ACIAR tháng 1 năm 2023

Kế hoạch hành động thường niên của ACIAR giai đoạn 2020 - 2021

Câu chuyện của cựu sinh ACIAR Việt Nam - tháng 9 năm 2020 

Tổng quan ACIAR Việt Nam 2021

25 năm Hợp tác Nghiên cứu Nông nghiệp Việt Nam - ACIAR

Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc: Núi cơ hội cho phát triển

Sách nấu ăn: Cỗ nhà nông - bản tiếng Việt

Liên hệ

ACIAR hoan nghênh các ý tưởng xây dựng dự án mới. Tuy nhiên để đảm bảo cho ACIAR đáp ứng đúng các lĩnh vực cần nghiên cứu, tất cả các dự án của ACIAR phải nhất quán với những ưu tiên đã thống nhất với Chính phủ Việt nam. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng ACIAR tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh An

Trưởng đại diện ACIAR tại Việt Nam

SĐT: (84 24) 3774 0263

Email:  [email protected]

Đại sứ quán Australia, số 8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.