Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Nghiên cứu về Nông nghiệp

Giới thiệu chung

 

Các ấn phẩm

 

Địa chỉ liên lạc của văn phòng ACIAR tại Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thanh An
Trưởng Đại diện ACIAR tại Việt Nam

Tel: +(84 4) 3774 0263
Fax: +(84 4) 3831 7707
Mobile: + (84) 904 851 466
Email: an.nguyen@dfat.gov.au hoặc an.nguyen@aciar.gov.au


Đại sứ quán Australia
Số 8 phố Đào Tấn
Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam.