Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Đầu tư vào Việt nam

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Với mức tăng trưởng cao nhất trong thập kỷ - 7,1% trong năm 2018, Việt Nam được dự đoán ​​sẽ là một trong Top 20 nền kinh tế toàn cầu vào năm 2050, theo Báo cáo của PricewaterhouseCoopers - Thế giới năm 2050).

Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore. Đối với Việt Nam, thành viên thứ bảy phê chuẩn, CPTPP có hiệu lực vào ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Tìm hiểu về tác động của CPTPP đối với xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư từ Australia vào Việt Nam dưới đây.