Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Liên hệ

Địa chỉ

Số 8 Phố Đào Tấn
Quận Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam 

Điện thoại
+84 24 3774 0100

Yêu cầu về thị thực

Để cung cấp thông tin theo yêu cầu hoặc hỏi các vấn đề liên quan đến Thị thực, xin vui lòng nộp Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc.

Quý vị cũng có thể gọi cho Tổng đài toàn cầu của Bộ Nội Vụ theo số +61 2 6196 0196 - làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ địa phương) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Mọi thư từ (bao gồm cả quyết định về hồ sơ xin Thị thực) sẽ được gửi tới Quý vị từ hộp thư điện tử "nil-reply". Xin vui lòng không phản hồi về địa chỉ này. 

Yêu cầu về lãnh sự và hộ chiếu 
+84 24 3774 0100
[email protected]

Liên hệ khẩn cấp

Để liên hệ với Trung tâm trợ giúp lãnh sự khẩn cấp, hãy gọi:

  • +84 24 3774 0100 (Hà Nội)
  • 1300 555 135 (tại Úc)
  • +61 2 6261 3305

Fax
+84 24 3774 0111