Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Liên hệ

Liên hệ

 

Địa chỉ
Số 8 Phố Đào Tấn
Quận Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

 

Điện thoại
+84-4 3774 0100

 

Fax
+84-4 3774 0111