Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Hợp tác Phát triển

Chương trình Tài trợ Trực tiếp ở miền Bắc Việt Nam năm 2018-2019

 

Giới thiệu chung

Chương trình tài trợ trực tiếp (DAP) ở miền Bắc Việt Nam là một chương trình tài trợ nhỏ linh hoạt do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ, và được quản lí bởi Đại sứ quán Australia tại Hà Nội. DAP ở miền Bắc Việt Nam bao phủ tài trợ cho các tỉnh ở phía Bắc cho đến hết tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tổng lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh quản lí các dự án ở phía Nam cho đến hết Thành phố Đà Nẵng.

 

Lĩnh vực ưu tiên

Các dự án DAP nên tập trung hàng đầu vào việc đạt được những kết quả thiết thực và có thể đánh giá được, như xóa đói giảm nghèo, sức khỏe cộng đồng, trường học/giáo dục, hạ tầng cơ sở qui mô nhỏ, phát triển nông thôn, thanh niên, bình đẳng giới, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Các đề xuất cung cấp lợi ích trực tiếp cho những đối tượng có nhu cầu nhất trong cộng đồng địa phương, kể cả các nhóm dễ tổn thương và yếm thế, người tàn tật, phụ nữ, trẻ em, thanh niên sẽ được đặc biệt khuyến khích. Năm nay những dự án có tiếp cận sáng tạo đối với những thách thức phát triển tồn tại trong một thời gian dài sẽ được ưu tiên.

 

Hồ sơ đề xuất và giải đáp thắc mắc

Tài trợ lên tới 60.000 đô la Australia (tương đương khoảng 1,05 tỉ VNĐ) có thể được xét duyệt.

Chương trình DAP ở miền Bắc Việt Nam là một chương trình tương đối có tính cạnh tranh. Các đơn vị có quan tâm đọc hướng dẫn và điền mẫu đơn trực tuyến, hoặc bản tiếng Anh hoặc bản tiếng Việt, theo đường link https://dap.smartygrants.com.au/DAPHanoiEnglish2018-19 cho mẫu đơn tiếng Anh; và https://dap.smartygrants.com.au/DAPHanoiVietnamese2018-19 cho mẫu đơn tiếng Việt.

Hạn nhận hồ sơ trực tuyến là hết ngày 31 tháng 07 năm 2018. Trong trường hợp cần giải đáp thông tin về chương trình, đề nghị liên hệ (84) 4 37740116 hoặc dap.hanoi@dfat.gov.au

 

_______________________

 

Chương trình Viện trợ Phát triển Australia

 

Chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Australia là một chương trình do Chính phủ Liên bang tài trợ nhằm giúp giảm bớt mức độ nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

Cơ quan Viện trợ Australia quản lý chương trình này.

Australia, thông qua Cơ quan Viện trợ Australia, làm việc với chính phủ của các nước khác, Liên Hợp Quốc, các công ty Australia và các tổ chức phi chính phủ để thiết kế và tổ chức các dự án nhằm ngăn chặn nguyên nhân và hậu quả của đói nghèo tại các nước đang phát triển.

Kế hoạch Đầu tư Viện trợ cho Việt Nam giai đoạn  2015 - 2020