Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thông tin du lịch và đăng ký trực tuyến

Thông tin du lịch cho công dân Úc ở nước ngoài

Với mục đích giúp công dân Úc giảm thiểu được những khó khăn khi ở nước ngoài, bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã công bố trang điện tử về thông tin đi lại trên 160 nước, bao gồm cả Việt Nam, trên trang www.smartraveller.gov.au (http://www.smartraveller.gov.au). Trang điện tử cung cấp thông tin về những rủi ro mà quý vị có thể gặp phải trong hành trình du lịch của mình và những thông tin hữu ích khác về nhiều chủ đề giúp quý vị có thể có quyết định về thời gian và địa điểm du lich.

Thông tin du lịch về các nước cụ thể bao gồm những thông tin quan trọng quý vị nên biết khi lên kế hoạch cho chuyến đi nước ngài. Bao gồm những thông tin về luật pháp địa phương, những vấn đề về sức khỏe, tội phạm và gợi ý về xếp hạng về tình hình an ninh của nước đó. Vấn đề về an ninh có thể thay đổi một cách nhanh chóng do vậy quý vị vui lòng liên tục cập nhật  Trang Thông Tin Du Lịch trước khi khởi hành.

Chúng tôi khuyến  khích quý vị “ đăng kí” với trang thông tin du lịch thông qua trang web để nhận được email bất cứ khi nào có sự thay đổi về thông tin du lịch giành cho Việt Nam. (http://www.smartraveller.gov.au).

Đăng ký trực tuyến cho công dân Úc ở nước ngoài

  • Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng dịch vụ đăng ký trực tuyến (tiếng Anh) đối với những công dân Úc có kế hoạch sinh sống ở nước ngoài trong thời gian dài và những công dân Úc có ý định du lịch đến các địa phương có nhiều rủi ro về an ninh.

 Chúng tôi thu thập thông tin và đảm bảo sự bảo mật của quý vị tuân theo luật pháp Úc. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc về vấn đề Bảo mật khi Thu thập Thông tin Lãnh sự có thể được tìm hiểu thêm tại http://www.dfat.gov.au/dept/consular/privacy.html (tiếng Anh).