Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Cơ hội việc làm và mời thầu

Cơ hội việc làm

Đại sứ quán Australia tuyển dụng nhân viên địa phương (LES) phụ trách các công việc nghiên cứu, hành chính và các vị trí hỗ trợ khác.  Tất cả các vị trí tuyển dụng dành cho LES đều được thông báo qua trang web này.  Đại sứ quán Australia là một nhà tuyển dụng công bằng và đón nhận tất cả các đơn xin việc từ những ứng viên thích hợp cho từng vị trí đăng tuyển.dụng.

Nhân viên địa phương (LES) không có các đặc quyền miễn trừ ngoại giao và lãnh sự.  Lương và các điều khoản làm việc đối với nhân viên địa phương LES đều tuân theo luật Lao động và các điều kiện của thị trường lao động địa phương.  Ứng viên cần chứng minh họ có đủ điều kiện để lao động bằng cách đáp ứng các yêu cầu về quốc tịch địa phương và/hoặc đáp ứng đủ các yêu cầu về thị thực việc làm.  Đại sứ quán Australia không hỗ trợ kinh phí để thay đổi nơi cư trú cho các vị trí LES.

Cơ hội việc làm sẽ được đăng tuyển khi có nhu cầu.  Chúng tôi không trả lời những yêu cầu về tuyển dụng và đơn xin việc nói chung.

Tất cả các thông tin về tuyển dụng xin gửi tới địa chỉ email đến [email protected].

Vị trí tuyển dụng hiện tại

Thông tin vị trí tuyển dụng và hướng dẫn nộp hồ sơ mời quý vị xem tại đây

Đăng ký dự tuyển các công việc ngắn hạn

Đại sứ quán Australia Hà Nội cho phép các ứng viên đăng ký dự tuyển cho các cơ hội việc làm ngắn hạn tại Đại sứ quán. Việc đăng ký này cho phép chúng tôi tuyển dụng được những ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc trong thời gian ngắn nhất có thể cho các hợp đồng ngắn hạn.

Mời cung cấp dịch vụ

  • Hiện tại không có thông tin cho mục này

Mời thầu