Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Bộ phận Quốc phòng

Phòng Tuỳ viên quốc phòng tại Đại sứ quán Australia là cầu nối giữa hai Cơ quan quốc phòng Việt Nam và Australia, giúp tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai nước. Phòng Tuỳ viên cũng giúp cho các chuyến thăm của các nhân viên quân sự về các lĩnh vực máy bay, tầu chiến Australia, và nói chung là đóng vai trò đầu mối có kinh nghiệm trong nước cho mọi hoạt động liên quan đến quốc phòng giữa Việt Nam và Australia.

Australia hỗ trợ vận chuyển các sỹ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam tới Nam Sudan tháng 3-tháng 4 năm 2021

Chương trình hợp tác quốc phòng

Quan hệ quốc phòng được nâng đỡ nhiều thông qua việc đào tạo qua lại trong chương trình Hợp tác quốc phòng (DCP) giữa Việt Nam và Australia. Chương trình này bao gồm việc đào tạo quân nhân ở cả hai nước. Chương trình có các khoá đào tạo chuyên nghiệp dài hạn và khoá ngắn hạn cho các quân nhân Việt Nam tại các cơ sở đào tạo quốc phòng Australia, các Đội giáo viên lưu động đi đến Hà Nội và Lào và các đợt đào tạo riêng lẻ ở Australia.

Chương trình hợp tác quốc phòng giữa Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (SRV) và Australia được bắt đầu từ tháng 2 năm 1999, khi tuỳ viên quốc phòng Australia được bổ nhiệm tới Hà Nội.

  • Trước đó, đã có các cuộc tiếp xúc nhỏ như chuyến thăm của Trường tham mưu binh chủng hợp thành (vào năm 96 và 98) và các thảo luận sơ bộ về hợp tác nghiên cứu phòng chống sốt rét.
  • Một sỹ quan thượng tá đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (VPA) đã được đào tạo tại Học viện quốc phòng Australia theo Chương trình quốc phòng vào tháng 1 năm 1999
  • Chính phủ kiên trì chính sách phát triển quan hệ quốc phòng song phương “với nhịp độ phù hợp cho cả hai nước’.

Chỉ sau 8 năm, quan hệ quốc phòng song phương đã lớn mạnh theo chiều hướng tốt như mong muốn của hai nước. Đến nay đã có những tín hiệu thể hiện lòng mong muốn tăng cường liên kết hơn nữa đặc biệt là khi mức độ hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cởi mở đã tăng lên. Các mối liên hệ cá nhân cũng được chú trọng, với hơn 900 nhân viên quốc phòng Australia đến Việt Nam và hơn 80 nhân viên quốc phòng cao cấp ViệtNam, 250 học viên quốc phòng Việt Nam học tập ở Australia kể từ tháng 2 năm 1999.

Nhân viên quốc phòng Australia sang Việt Nam công tác

Về visa

Nhân viên quân sự Australia muốn đến Việt Nam “công tác” cần nộp hồ sơ xin visa cho bộ phận Công du quốc tế quốc phòng tại Canberra. Bộ phận này sẽ nộp hồ sơ xin visa đến Đại Sứ Quán Việt Nam tại Australia và liên lạc với Phòng Tuỳ Viên Quân Sự Australia tại Hà Nội để xin Số uỷ quyền cấp Visa. Phòng Tuỳ Viên Quân Sự sẽ lấy số uỷ quyền này và chuyển lại cho bộ phận Công Du Quốc Tế xử lý tiếp. Quý vị chú ý rằng Phòng Tuỳ Viên Quân Sự Australia tại Hà Nội không cấp visa cho các chuyến công tác sang Việt Nam. Tuỳ Viên Quân Sự Australia tại Hà Nội chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ xin visa từ Bộ Ngoại Giao Nước CHXHCN Việt Nam.

Nhân viên Quốc phòng Australia đến Việt Nam nghỉ ngơi

Nhân viên Quân Sự Australia đến Việt Nam ngoài mục đích công tác cần thông báo cho Phòng Tuỳ Viên Quân Sự Australia tại Hà Nội bằng email các thông tin sau đây:

  • Bản thông tin cá nhân của đơn vị

  • Ngày đến và ngày rời Việt Nam

  • Lý do đến thăm Việt Nam

  • Vắn tắt về lịch trình khi đến Việt Nam

  • Thông tin để liên lạc (điện thoại di động hoặc điện thoại của khách sạn)

Địa chỉ liên hệ phòng Tuỳ viên Quốc phòng

Tùy viên Quốc phòng: Đại tá Paul Foura

Phó Tùy viên Quốc phòng: Thiếu tá Nicholas D’Arcy

Sỹ quan Giáo dục Hợp tác Quốc phòng: Thiếu tá Amanda Jenner

Trợ lý Hành chính Quốc phòng: Thượng sỹ 2 Mark Phillips

Điều phối Ngoại giao Quốc phòng : Chị Lê Ngọc Anh

Trợ lý Ngoại giao Quốc phòng: Chị Nguyễn Thị Duyên

Điều phối Hợp tác Quốc phòng: Chị Lê Minh Thu

Trợ lý Hợp tác Quốc phòng : Chị Phạm Hà Anh

Điện thoại: +84 24 3774 0100

Các thông tin khác

Để tìm hiểu thêm thông tin về Quân Đội Hoàng Gia Australia, hay theo các đường dẫn sau: