Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Bộ phận Quốc phòng

Quốc Phòng


Địa chỉ Phòng Tuỳ viên Quốc phòng
Chương trình hợp tác quốc phòng
Visa vào Việt Nam công tác cho nhân viên quốc phòng Australia
Nhân viên quốc phòng Australia sang Việt Nam du lịch
Các thông tin khác 


 
Phòng Tuỳ viên quốc phòng tại Đại sứ quán Australia là cầu nối giữa hai Cơ quan quốc phòng Việt Nam và Australia, giúp tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai nước.

Phòng Tuỳ viên cũng giúp cho các chuyến thăm của các nhân viên quân sự về các lĩnh vực máy bay, tầu chiến Australia, và nói chung là đóng vai trò đầu mối có kinh nghiệm trong nước cho mọi hoạt động liên quan đến quốc phòng giữa Việt Nam và Australia.