Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Quan hệ Australia - Việt Nam

Quan hệ song phương Australia - Việt Nam đã phát triển vượt bậc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Năm 2017, Australia và Việt Nam công bố quan hệ song phương sẽ được nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược và vào ngày 15/03/2018, tại Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull khi đó đã ký Tuyên bố chung về Thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và Việt Nam. 

Quyết định này thể hiện sự chín muồi, lớn mạnh và đa dạng  trong quan hệ song phương giữa hai nước, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác như chính trị, thương mại đầu tư, giáo dục, an ninh - quốc phòng, cảnh sát, di cư và chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn người và đưa người di cư bất hợp pháp. Để tìm hiểu thêm, xin xem tại đây

Kinh doanh với Australia 

Thông tin dành cho các thương gia nước ngoài