Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Các dịch vụ khác

Quay trở lại Úc

Công dân Úc ở nước ngoài

Các Dịch vụ Quốc tế của Centrelink

  • Thông tin về những dịch vụ của Centrelink cung cấp khi quý vị ở nước ngoài, xin vui lòng ấn vào đây.