Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Ưu tiên của ACIAR Việt Nam tới năm 2017

Mục tiêu của chúng tôi

ACIAR đề ra những mục tiêu sau đây:

(i) Thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác quốc tế dài hạn trong nghiên cứu và phát triển công nghệ.

(ii) Nâng cao năng lực cho các nhà nghiên cứu, quản lý nghiên cứu và đối tác về phát triển của Việt Nam để hỗ trợ tăng trưởng bền vững và công bằng thông qua nghiên cứu nông nghiệp.

(iii) Nâng cao kỹ năng, sinh kế và thu nhập cho nông hộ nhỏ, bao gồm dân tộc ít người ở Tây Nguyên và Tây Bắc. Mạng lưới tri thức được thiết lập qua các dự án sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho nông dân tham gia và hưởng lợi từ thị trường trong nước và quốc tế.

(iv) Cải thiện sức khoẻ và dinh dưỡng của người dân thông qua nghiên cứu về các hệ thống canh tác tổng hợp, hệ thống nông nghiệp nhạy cảm với dinh dưỡng và hệ thống Một Sức Khoẻ.

(v) Nâng cao chất lượng và độ an toàn của thịt, cá, rau và quả phục vụ tiêu dung trong nước.

(vi) Chương trình nghiên cứu sẽ mang lại hiểu biết sâu hơn về thị trường nhằm hỗ trợ phòng tránh hoặc giảm nhẹ tác động của các cú sốc kinh tế đến người tham gia chuỗi sản xuất nông nghiệp.

(vii) Bổ sung kiến thức mới để giảm lượng hoá chất và phân bón sử dụng trên một đơn vị diện tích, tạo ra môi trường sạch hơn, sản phẩm an toàn hơn, chất lượng đất được cải thiện và các hệ thống sản xuất bền vững hơn.

(viii) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, sản xuất nhiều thực phẩm hơn với ít nguồn lực hơn.

(ix) Chương trình nghiên cứu sẽ triển khai các kỹ thuật canh tác và cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách để kiểm soát tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp.

Thu hoạch bắp cải. Bà Nguyễn Thị Miến (Hợp tác xã Rau an toàn Tự Nhiên, Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La) rất vui khi nhận được sự hỗ trợ từ dự án ACIAR để trồng rau an toàn và tăng thêm thu nhập. (Ảnh: Bùi Thị Hằng)

Lĩnh vực nghiên cứu

Các lĩnh vực nghiên cứu trong ưu tiên chiến lược của ACIAR như sau: 

Lĩnh vực 1: An toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực 2: Biến đổi khí hậu

Lĩnh vực 3: Độ phì nhiêu của đất và hiệu quả các hệ thống trồng trọt – chăn nuôi

Lĩnh vực 4: Liên kết thị trường

Lĩnh vực 5: Lâm nghiệp

Lĩnh vực 6: Nuôi trồng thủy sản 

ACIAR Research themes

Nội dung chiến lược ACIAR Việt Nam 2017 – 2027

Chiến lược ACIAR - Việt Nam giai đoạn 2017-2027 bằng tiếng Anhtiếng Việt

Nhà nghiên cứu Việt Nam và Australia thăm một mô hình thực nghiệm lúa – tôm tại tỉnh Cà Mau (Ảnh: Dự án Lúa – tôm Cà Mau)