Australian Embassy
Vietnam

Aus Scholarship MR - Tieng Viet

Thông cáo báo chí ngày 12.7.2006


CHÍNH PHỦ AUSTRALIA

TĂNG GẤP ĐÔI SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG

CHO KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNGNgày 26 tháng 4 năm 2006, Chính phủ Australia thông báo sẽ tăng gấp đôi số lượng học bổng dành cho sinh viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong vòng 5 năm tới, khu vực này sẽ nhận thêm 19,000 học bổng. Chính phủ Australia đã cam kết sẽ dành ra 1,4 tỷ đôla Australia, tương đương với 17.080 tỷ VNĐ cho chương trình này.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Bill Tweddell cho biết: “Chương trình học bổng này thể hiện niềm tin của Chính phủ Australia trong việc thiết lập quan hệ với các nước trong khu vực dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ con người với con người thông qua giáo dục”.

Chương trình học bổng của Australia đã có mặt ở Việt nam từ khá lâu và các học bổng này chú trọng tới các lĩnh vực ưu tiên cho phát triển và nhân lực của Việt Nam. Việt Nam rất tự hào khi có được mạng lưới hội cựu du học sinh du học tại Australia rộng rãi và thành đạt, trong đó bao gồm Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm.

Ngài Tweddell còn cho biết thêm: “Việt Nam có rất nhiều sinh viên xuất sắc. Chúng tôi rất khuyến khích các bạn tham khảo trên trang web www.australianscholarships.gov.au để biết thêm thông tin và quy trình xét tuyển”

Australia nhấn mạnh sự cam kết của mình thông qua việc ủng hộ một chương trình học bổng có tên Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (Australian Leadership Awards) viết tắt là ALA trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Học bổng ALA dành những suất học bổng sau đại học tại Australia cho những nhà quản lý hiện tại và tương lai trong các lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục và chính phủ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hạn nộp đơn của chương trình học bổng này cho niên khoá 2007 là ngày 31/7/2006.

Chương trình học bổng Australia gồm có 3 chương trình học bổng chính: Học bổng Năng lực Lãnh đạo (chương trình mới), Học bổng Hợp tác Phát triển Australia và Học bổng Endeavour.

Chương trình Học bổng Hợp tác Phát triển Australia (ADS) sẽ tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên cho phát triển và nhân lực của Việt Nam. Trong năm 2007, AusAID sẽ cung cấp đến 150 học bổng cho bậc học sau đại học tại Australia. Việt Nam hiện nay là nước lớn thứ 3 về số lượng sinh viên nhận học bổng ADS sang học tập và nghiên cứu tại Australia.

Chương trình Học bổng Endeavour sẽ có sự thay đổi đáng kể trong năm tới. Hơn 9,000 học bổng Endeavour sẽ được cung cấp, trong đó bao gồm cả sinh viên Australia đi học ở nước ngoài. Sinh viên Việt Nam có thể nộp đơn xin học bổng cho các tiểu hợp phần khác nhau nằm trong học bổng này. Chương trình học bổng này bao gồm bậc học sau đại học, đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu và phát triển chuyên sâu. Chương trình học bổng này áp dụng cho tất cả các ngành nghề.

Chương trình học bổng Australia do Cơ quan Hợp tác Phát triển, AusAID, và Cơ quan Giáo dục Quốc tế, AEI, quản lý. Mọi quá trình nhận hồ sơ và xét tuyển sẽ được tiến hành tại Australia, trừ Chương trình Học bổng Hợp tác Phát triển Australia (ADS). Để biết thêm thông tin xin mời vào trang web www.australianscholarships.gov.au  

Liên hệ:

Bà Susan McKeag, AusAID
Điện thoại: (84 – 4) 8317755 (máy lẻ 264)
Email: [email protected]  

Bà Bettina Cooke, Cơ quan Giáo dục Quốc tế AEI, đại diện cho Bộ Giáo dục, Khoa học và Đào tạo Australia tại Việt Nam
Điện thoại: (84 – 4) 8317755 (máy lẻ 429)
Email: [email protected]