Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thông cáo Báo chí - Ngày 19/10/2016

Australia khởi động “Tháng Bình đẳng Giới” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

Ngày 20 tháng 10 đánh dấu cho việc khởi động “Tháng Bình đẳng Giới” của chính phủ Australia tại Việt Nam.

“Bình đẳng Giới và tăng quyền năng cho phụ nữ là những ưu tiên hàng đầu tại Australia, cũng như trong chính sách đối ngoại, ngoại giao kinh tế và viện trợ phát triển của chúng tôi”, Đại Sứ Australia vì Phụ Nữ và Trẻ em Gái, Bà Natasha Stott Despoja, phát biểu trong chuyến viếng thăm gần đây của bà tới Việt nam. “Tuy nhiên, tại Australia và Việt nam, cũng như tất cả các nước khác vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái”.

Đại sứ Australia tại Việt nam, ngài Craig Chittick, cũng cho biết thêm: “Australia cam kết quảng bá cho vấn đề Bình đẳng Giới và tăng quyền cho phụ nữ tại Việt nam, trong đó đặc biệt tập trung vào ba trọng tâm chính là: nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong việc ra quyết định và lãnh đạo; và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

“Mặc dù Chính phủ Australia luôn tích cực trong các hoạt động liên quan đến các vấn đề Bình đẳng Giới trong suốt cả năm, chúng tôi sẽ quan tâm đặc biệt hơn trong giai đoạn từ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 đến Ngày Quốc tế về Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ 25 tháng 11 (còn được gọi là Ngày Ruy băng Trắng).”

Hoạt động nổi bật của Tháng Bình đẳng Giới của chúng tôi năm nay là việc khởi động Chiến lược Bình đẳng Giới của chính phủ Australia tại Việt nam vào tháng 11. Các hoạt động khác bao gồm việc khởi động khóa tập huấn cho các Nữ Đại biểu Quốc hội; diễn đàn Phụ nữ làm Lãnh đạo của các cựu sinh viên du học Úc; chuyến thăm của ngài Đại sứ Australia tới các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và Sơn La ở khu vực miền núi phía Bắc; cùng với rất nhiều hoạt động trong và ngoài sứ quán khác để quảng bá cho việc tăng quyền cho phụ nữ và biểu dương những đóng góp cụ thể của phụ nữ ở cả Australia và Việt Nam.

“Trong những năm qua, Australia đã đầu tư hơn 10 triệu đô la vào các chương trình liên quan đến vấn đề giới và hiện là một trong những nhà tài trợ lớn nhất thúc đẩy vấn đề Bình đẳng Giới ở Việt Nam. Đóng góp của chúng tôi dự kiến còn lớn hơn nữa trong tương lai. Thúc đẩy việc tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số, là một trong ba mục tiêu hợp tác phát triển của chúng tôi với Việt nam trong giai đoạn 2015-2020”, ngài Đại sứ Chittick nói thêm.

Hãy theo dõi các hoạt động của chúng tôi trong “Tháng Bình đẳng Giới” tại Việt nam trên trang Web, Facebook hoặc Instagram của Chính phủ Australia tại Việt Nam.