Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Các dự án ACIAR tại Việt Nam

Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick thăm vườn rau của bà Nguyễn Thị Luyến, Chủ nhiệm Hợp tác xã Tự nhiên ở Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: ACIAR Việt Nam.

ACIAR bắt đầu chương trình hợp tác tại Việt Nam từ năm 1993. Sau 26 năm cống hiến không ngừng nghỉ, ACIAR Việt Nam đã thực hiện 175 dự án, trong đó, giai đoạn 2018-2019, đang triển khai 37 dự án nghiên cứu với mức đầu tư là 5,6 triệu đô la Úc. Danh sách dự án có thể được truy cập tại đây