Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thị thực và Di trú

Thị thực và Di trú

Bộ Nội vụ tại Đại sứ quán Úc taị Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt hầu hết hồ sơ xin thị thực và một số hồ sơ xin quốc tịch của các đương đơn cư trú tại Việt Nam. Thông tin trên trang mạng này là thông tin chỉ mang tính chất đặc thù quốc gia bổ sung cho các thông tin đăng tải trên trang mạng chính của Bộ Nội vụ-  www.homeaffairs.gov.au.

Thông tin quan trọng

 

Thông tin và thay đổi mới nhất

Thay đổi dưới đây sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 

  • Tất cả các hồ sơ xin thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462) phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount (ngay sau khi quý vị được cấp Thư Giới Thiệu (LOR) .

Để biết thêm thông tin về nộp hồ sơ trực tuyến, quý vị vui lòng tham khảo Online Visa Lodgement.

Quý vị có thể tìm kiếm hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến qua ImmiAccount từ VFS Global

 

Thông tin khác

Lệ phí xét duyệt thị thực & Mẫu đơn xin thị thực

Thông tin về Lệ phí xét duyệt thị thực và đơn xin thị thực hiện hành có trên trang mạng của Bộ Nội vụ. Lệ phí xét duyệt thị thực

Các lựa chọn về Thị thực và Quốc tịch

Các đường dẫn tiện ích

 Đại sứ quán đánh giá cao ý kiến phản hồi, khen ngợi, góp ý hoặc kiến nghị của quý vị. Xem: Ý kiến phản hồi.

 

Cập nhật gần nhất vào ngày 28 tháng 6 năm 2019