Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Chương trình Học bổng mới của Chính phủ Australia: Destination Australia

Chương trình Destination Australia là một chương trình học bổng mới của Chính phủ Australia cung cấp hỗ trợ tài chính dành cho học sinh, sinh viên học tập tại khu vực vùng ở Australia. Chương trình Destination Australia góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về Giáo dục Quốc tế 2025 của chính phủ Australia.

Hơn 1000 suất học bổng mỗi năm, với giá trị mỗi suất học bổng là 15.000 đô la Australia, sẽ hỗ trợ học phí và chi phí ăn ở cho học sinh, sinh viên học tập tại các phân hiệu ở khu vực vùng của cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình. Sinh viên có thể theo học các bậc học sau: Chứng chỉ bậc IV, Bằng cao đẳng, Bằng cao đẳng nâng cao, Bằng Cử nhân, Cử nhân danh dự (Bachelors Honours Degree), Chứng chỉ sau đại học, Chứng chỉ nghề trên cao đẳng nâng cao, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học sẽ nộp hồ sơ để có được những suất học bổng này cho sinh viên của trường. Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ trong năm 2019 và sẽ bắt đầu trao học bổng từ học kì 1 năm 2020.

Chương trình Lãnh đạo Endeavour sẽ không cung cấp thêm học bổng do những hỗ trợ tài chính dự kiến được phân bổ cho chương trình này sẽ được chuyển sang chương trình học bổng mới Destination Australia. Những học viên đã nhận học bổng Endeavour và chưa hoàn thành khóa học sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến khi hoàn thành.