Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thông cáo báo chí - 26/6/2018

Chính Phủ Australia Khởi Động Chương Trình Viện Trợ Trực Tiếp Năm 2018-19

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, Đại Sứ Quán Australia tại Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho Chương trình Viện Trợ Trực Tiếp của Chính Phủ Australia (DAP) dành cho các dự án tại miền Bắc Việt Nam – bao gồm các tỉnh phía Bắc đến Thừa Thiên – Huế trong năm 2018-19.

Chính phủ Australia dành các khoản viện trợ nhỏ tối đa 60.000 đô la Australia cho các tổ chức phi chính phủ, nhóm cộng đồng và các đoàn thể hoạt động phi lợi nhuận khác để họ có thể thực hiện các dự án phát triển quy mô nhỏ hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế cho những cộng đồng kém may mắn. Trong năm 2018-19 Chương trình DAP Hà Nội sẽ ưu tiên những dự án có giá trị lớn, và những dự án có tiếp cận sáng tạo đối với những thách thức phát triển tồn tại trong một thời gian dài. Hạn nhận hồ sơ (trực tuyến) là ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Với ngân sách thường niên trị giá AUD300.000, Chương trình Viện trợ DAP Hà Nội là chương trình mang tính cạnh tranh cao. Các đơn đề xuất phải đáp ứng yêu cầu đề ra trong Hướng dẫn Chương trình DAP và tuân thủ yêu cầu trong mẫu đơn đề xuất.

Đề nghị các đơn vị có quan tâm đọc hướng dẫn và điền mẫu đơn trực tuyến, hoặc bản tiếng Anh hoặc bản tiếng Việt, theo đường link  https://dap.smartygrants.com.au/DAPHanoiEnglish2018-19 cho mẫu đơn tiếng Anh; và https://dap.smartygrants.com.au/DAPHanoiVietnamese2018-19 cho mẫu đơn tiếng Việt.

Để biết thêm về Chương trình DAP hoặc hướng dẫn điền hồ sơ trực tuyến, vui lòng liên hệ hội đồng xét duyệt DAP qua email Dap.Hanoi@dfat.gov.au hoặc 024 37740116.

Tổng lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý chương trình DAP tại các tỉnh phía Nam, vui lòng xem thông tin tại http://hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchivietnamese/home.html

Để biết thêm chi tiết về trợ giúp phát triển của Australia tại Việt Nam, vui lòng xem tại:

 http://dfat.gov.au/geo/vietnam/development-assistance/Pages/development-assistance-in-vietnam.aspx