Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thông cáo báo chí - 06/8/2015

Doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tiếp đón sinh viên thực tập Australia

 

Các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực được mời tham gia vào Mạng lưới Thực tập và Hướng dẫn nghiệp vụ thuộc Chương trình Colombo Mới, theo một công bố mới đây của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop.

Mạng lưới Thực tập và Hướng dẫn nghiệp vụ thuộc Chương trình Colombo Mới kết nối các trường đại học và sinh viên Australia với các doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thông qua việc đăng ký làm thành viên của Mạng lưới, các công ty và tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng nguồn thực tập sinh trẻ tài năng là các bạn sinh viên đang học tập trên nhiều lĩnh vực tại các trường đại học của Australia.

Các công ty và tổ chức có quan tâm có thể đăng ký cung cấp cơ hội thực tập tại Việt Nam cho sinh viên thuộc Chương trình Colombo Mới thông qua trang web của Mạng lưới. Qua trang web này, các trường đại học và sinh viên sẽ tham khảo và tiếp cận các cơ hội do các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký làm thành viên cung cấp.

“Việc thực tập tại các tổ chức và doanh nghiệp sẽ giúp các bạn trẻ Australia hiểu hơn về Việt Nam đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế và thương mại, hoạt động hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức cũng như các mối giao lưu nhân dân giữa Australia và Việt Nam”, Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman phát biểu.

Các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam có thể tham khảo thêm thông tin dành cho doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình Colombo Mới tại: http://dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/business-engagement/pages/business-engagement.aspx và đăng ký tạo cơ hội thực tập và hướng dẫn nghiệp vụ cho các sinh viên tại đây.

Mạng lưới Thực tập và Hướng dẫn nghiệp vụ là một phần chủ chốt trong Chương trình Colombo Mới – một sáng kiến quan trọng của Chính phủ Australia nhằm khuyến khích công dân Australia thực hiện một phần chương trình học của mình tại các nước thuộc khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nhằm tăng cường hiểu biết về khu vực và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Việt Nam tham gia Chương trình Colombo Mới từ năm 2015 và đã có hơn 160 sinh viên Australia tới Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình năm nay.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cô Vũ Bình Châu, Cán bộ Truyền thông, Đại sứ quán Australia theo số điện thoại 04 3774 0216 hoặc Email: Binh-Chau.Vu@dfat.gov.au.