Đại sứ quán Australia
Việt Nam

MR081203BenchBook

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:  HỢP TÁC PHÁT TRIỂN  
3 tháng 12 năm 2008   

Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống Toà án Việt Nam

Hà Nội – Hôm nay, Việt Nam và Australia cam kết cùng hợp tác để hoàn thiện hệ thống Toà án Việt Nam.

Hôm nay, Ngài Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Allaster Cox và Ngài Phó Chánh án Thường trực Toà án nhân dân tối cao Việt Nam, Tiến sỹ Đặng Quang Phương ký kết dự án cập nhật Sổ tay thẩm phán ngành Toà án Việt Nam.

Đây là cam kết mới nhất cập nhật Dự án ban đầu giữa TANDTC và AusAID xây dựng Sổ tay thẩm phán chính thức đầu tiên cho thẩm phán.

Dự án trị giá 600.000 đô la Australia do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID). Toà án nhân dân tối cao Việt Nam (TANDTC) là cơ quan thực hiện dự án, và Toà án Liên bang Australia là cơ quan đồng quản lý Dự án.

Thẩm phán Michael Moore, Toà án Liên bang Australia nói: “Toà án Liên bang rất hân hạnh cộng tác cùng TANDTC trong dự án quan trọng này và hy vọng rằng Dự án này là một trong những cam kết và hợp tác thành công đầu tiên giữa hai Toà án”.

Tương tự với Dự án giai đoạn I, Ngài Phó Chánh án Thường trực sẽ chỉ đạo nhóm công tác. Nhóm bao gồm các thẩm phán và luật sư có kinh nghiệm của Việt Nam, được nhóm chuyên gia quốc tế của Toà án Liên bang Australia hỗ trợ.

Dự án này sẽ hỗ trợ TANDTC soạn thảo các phần mới của Sổ tay thẩm phán, phản ánh chương trình lập pháp quan trọng gần đây được tiến hành tại Việt Nam. Nhóm dự án này sẽ sửa đổi những chương hiện có trong Sổ tay thẩm phán dựa vào các bình luận và kiến nghị mà cộng đồng pháp luật đưa ra. Tiếp theo, sẽ có một loạt hội thảo đào tạo dành cho thẩm phán về cách thức sử dụng Sổ tay.

Sổ tay thẩm phán gốc được Hội đồng thẩm phán TANDTC phê chuẩn và gửi tới các thẩm phán và một số Hiệp Hội luật gia và luật sư Việt Nam. Sổ tay thẩm phán còn được làm dưới hình thức in ấn và trên Internet để thường xuyên cập nhật và kết nối tới một phạm vi rộng các văn bản pháp luật của Việt Nam.

Dự kiến, Dự án sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm 2009.