Đại sứ quán Australia
Việt Nam

MR081015HumanRightScheme

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:  HỢP TÁC PHÁT TRIỂN  
15 tháng 10 năm 2008   

Đại sứ quán Australia mời nộp hồ sơ xin viện trợ theo chương trình Dự án nhỏ về nhân quyền 2008-2009

Hà Nội – Đại Sứ Quán Australia tại Hà Nội mời các cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ xin viện trợ theo chương trình Dự án Nhỏ về Nhân quyền năm 2008-2009.

Chương trình cung cấp các khoảng tài trợ nhỏ từ 50.000 – 70.000 đô la Úc cho các tổ chức ở Việt Nam để thực hiện các dự án trong vòng 01 năm nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam một cách trực tiếp và cụ thể. Trong một số trường hợp ngoại lệ đề án lên tới 150.000AUD trong vòng 02 năm sẽ được xem xét.

Trong năm tài khóa 2007-2008, Chương trình tài trợ cho một dự án về vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em tại tỉnh Lạng Sơn thông qua một tổ chức địa phương có tên Trung tâm Xúc Tiến Sức khỏe cộng đồng.

Tiền tài trợ thông qua Chương trình này được cấp cho:

a) Các hoạt động ở cấp cơ sở mang lại lợi ích trực tiếp cho những người cần giúp đỡ, đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ bị xâm phạm cao, và

b) Các hoạt động tập trung vào một hoặc trên một trong các lĩnh vực sau:

a. Giáo dục và đào tạo cho những người làm công tác xã hội trong lĩnh vực nhân quyền;

b. Thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế bao gồm công tác báo cáo tốt hơn cho các cơ quan hiệp ước LHQ;

c. Đẩy mạnh và tăng cường các cơ quan tổ chức nhân quyền địa phương và quốc gia

d. Giáo dục và nâng cao nhận thức về nhân quyền

e. Thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ

Hồ sơ xin tài trợ (bằng tiếng Anh) cần gửi đến địa chỉ dưới đây trước thứ hai, ngày 03/11:

Human Rights Small Grants Scheme - Political-Economic Section -Australian Embassy, 8 Dao Tan, Ha Noi - Attn: Ms Dinh Thi Quynh Mai

Vui lòng truy cập trang web: www.ausaid.gov.au/business/other_opps/humanrights_scheme.cfm hoặc email [email protected] (vui lòng không gọi điện thoại) để có bản hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Anh..