Đại sứ quán Australia
Việt Nam

MR080905AmbotoASEAN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:  BỔ NHIỆM NGOẠI GIAO  
5 tháng 9 năm 2008   

Bà Gillian Bird được bổ nhiệm làm Đại sứ Australia ở ASEAN

Thông cáo báo chí dưới đây là của Bộ trưởng Ngoại giao Stephen Smith – Bà Gillian Bird vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ đầu tiên của Australia ở ASEAN.

Quyết định bổ nhiệm này thể hiện rõ Chính phủ Australia rất coi trọng mối quan hệ với ASEAN. Điều này giúp chúng tôi tăng cường khả năng hợp tác với ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và thúc đẩy hơn nữa sự thịnh vượng và ổn định của khu vực này.

Australia vốn đã có một lịch sử hợp tác bền chặt và thân thiện với ASEAN. Australia là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN. Ngày nay, mối quan hệ của Australia với ASEAN bao gồm thương mại, đầu tư, an ninh, các vấn đề xuyên quốc gia, hợp tác phát triển, chính sách xã hội và tăng cường quan hệ người với người thông qua giáo dục, du lịch và trao đổi văn hóa.

Kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều của Australia với ASEAN đạt 71 tỷ đô la Australia vào năm 2007. Australia, ASEAN và New Zealand gần đây đã kết thúc vòng đàm phán về Hiệp định tự do thương mại cho toàn khu vực, giúp tăng cường mối quan hệ thương mại và thúc đẩy đầu tư.

Australia là một đối tác năng động của ASEAN thông qua Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia, Hội nghị tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN – Các nước trong quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn, Diễn đàn ASEAN – Australia, Uỷ ban kế hoạch hỗn hợp của chương trình Hợp tác phát triển ASEAN – Australia.

Bà Bird là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại và cũng là Chuyên viên Cao cấp của Australia trong Hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ngoài công việc liên quan đến mối quan hệ của Australia với Đông Nam Á, bà còn có trách nhiệm trong những việc như sự tham gia của Australia vào các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc; các vấn đề về luật pháp, dịch vụ lãnh sự, quan hệ công chúng và Triển lãm Thế giới tại Shanghai.

Bà Bird đã từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Văn phòng Thủ tướng và Nội các. Trước đó, bà là Trưởng nhóm biên soạn Sách Trắng về chính sách ngoại giao và thương mại (Tăng cường lợi ích dân tộc) tại Bộ Ngoại giao và Thương mại.

Bà Bird đã từng có nhiệm kỳ tại nước ngoài như Harare, UN New York và Paris OECD. Bà cũng đã từng làm việc tại Văn phòng Bộ trưởng phụ trách đàm phán thương mại. Bà Bird vào làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 1980.

Bà Bird có bằng Cử nhân Văn chương (loại xuất sắc) của trường Đại học Sydney và cũng đã tốt nghiệp Trường Hành chính Quốc gia Pháp.