Đại sứ quán Australia
Việt Nam

MR080701 Australia giup Vietnam chong tham nhung

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:  HỢP TÁC PHÁT TRIỂN  
Ngày 1 tháng 7 năm 2008   

Australia giúp Việt Nam chống tham nhũng

HÀ NỘI – Australia sẽ hỗ trợ 500.000 đô la để giúp đào tạo về chống tham nhũng cho các quan chức cao cấp của Đảng và Chính phủ Việt Nam, Ngoại trưởng Australia, ngài Stephen Smith thông báo hôm nay nhân chuyến thăm chính thức hai ngày của ông đến Việt Nam.

“Tham nhũng là một mối nguy hại lớn cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai”. Ngài Smith nói.

“Nạn tham nhũng làm phương hại đến kết quả đầu tư nước ngoài và làm suy giảm chất lượng các dịch vụ giáo dục và y tế cơ bản. Nó gây những hậu quả nặng nề nhất đối với người nghèo. Australia đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để giúp Việt Nam triển khai các cam kết về chống tham nhũng”, ngài Bộ trưởng nói .

“Sự trợ giúp tôi vừa thông báo hôm nay sẽ giúp triển khai một chương trình đào tạo cho khoảng 25 cán bộ cấp cao của Đảng nhằm tăng cường năng lực phòng chống và phát hiện tham nhũng của Việt Nam. Sự hỗ trợ này cho thấy vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc phát triển các chính sách chống tham nhũng và tăng cường năng lực trong chính phủ”.

“Khóa đào tạo sẽ được tổ chức tại Australia và sẽ dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi trên cơ sở tham khảo các mô hình thành công trên thế giới ”, ngài Bộ trưởng cho biết.

Chương trình đào tạo mới này bổ sung cho một số nỗ lực hiện tại của Australia nhằm giúp chống tham nhũng ở Việt Nam, bao gồm việc tăng cường sự minh bạch trong việc lập kế hoạch tài chính và nâng cao hiệu quả của các hệ thống giám sát để quản lý các luồng tiền.