Đại sứ quán Australia
Việt Nam

MR080619 Tuyen sinh ADS2010

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:  HỢP TÁC GIÁO DỤC  
Ngày 19 tháng 6 năm 2008   

Tuyển sinh Học bổng Phát triển Australia Năm học 2010

HÀ NỘI – Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) sẽ bắt đầu tuyển sinh Học bổng Phát triển Australia cho năm học 2010 từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 2008.

Học bổng Phát triển Australia cấp cho những ngành học ưu tiên trong chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam – Australia, bao gồm Quản lý Nhà nước, Phát triển Nông thôn và những ưu tiên mới như Y tế và Giáo dục.

“Học bổng Phát triển Australia là một sáng kiến song phương của Chính phủ Australia nhằm mục đích trợ giúp nhu cầu phát triển lâu dài của Việt Nam cũng như thúc đẩy tăng trưởng bền vững”. Ngài Bill Tweddell, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu. “Chương trình nhằm mục đích tăng cường năng lực nguồn nhân lực và xây dựng thế hệ lãnh đạo mới, những người sẽ chèo lái công cuộc đổi mới của Việt Nam trong tương lai”.

Có hai khối học bổng: Khối các Cơ quan Nhà nước Ưu tiên và khối Mở. Khối các Cơ quan Nhà nước Ưu tiên dành cho các cán bộ nhà nước hiện đang công tác tại một số các cơ quan chủ chốt của Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển ‘nhóm nòng cốt’ những cán bộ được đào tạo ở trình độ cao, những người sẽ đảm đương cương vị lãnh đạo công cuộc cải cách khu vực công trong tương lai. Khối Mở tạo cơ hội cho các ứng viên hiện đang công tác trong khu vực tư nhân, các tổ chức dân sự cũng như các tổ chức công cộng khác, những người có cam kết mạnh mẽ đối với công cuộc phát triển của Việt Nam. Năm học 2010 có khoảng 1/3 số học bổng cấp cho khối các Cơ quan Nhà nước Ưu tiên và 2/3 cho khối Mở.

Tối đa có 150 suất học bổng sẽ được cấp cho các ứng viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn trong năm học 2010. Học bổng Phát triển Australia chỉ dành cho bậc học sau đại học. Trong năm học 2010, sẽ có khoảng 135 suất học bổng dành cho bậc học Thạc sỹ và khoảng 15 suất học bổng dành cho bậc học Tiến sỹ.

Ứng viên từ tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, các tổ chức dân sự, doanh nghiệp nhà nước và khối tư nhân được khuyến khích nộp đơn xin học bổng. Thời gian nhận Hồ sơ xin Học bổng được bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 và kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 2008. Các buổi phổ biến thông tin về học bổng sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội và Đà Nẵng để cung cấp thêm thông tin cho những ai quan tâm đến việc nộp đơn xin học bổng năm học 2010.