Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Chương trình Học bổng ACIAR

Nâng cao năng lực để xây dựng chuyên môn và nắm rõ về quá trình xây dựng và thực hiện chính sách là nhiệm vụ cốt lõi của ACIAR. Để thực hiện công việc này, ACIAR áp dụng phương pháp nâng cao năng lực xuyên suốt trong các hoạt động nghiên cứu, bao gồm việc đầu tư vào dự án, chương trình nghiên cứu sinh, hoạt động trao đổi giữa các nhà khoa học và cán bộ dự án ở Australia và các quốc gia đang phát triển.

ACIAR hiện đang quản lý hai học bổng trong chương trình Australian Awards: Chương trình John Allwright và Chương trình John Dillon.

  • Chương trình Học bổng John Allwright (John Allwright Fellowship - JAF) là học bổng do ACIAR tài trợ nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ khoa học ở các nước đối tác theo học để lấy bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ ở Australia. Các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong dự án ACIAR nếu đủ điều kiện có thể ứng tuyển. Từ tháng 1/2019, ACIAR đưa ra một sáng kiến về chương trình nâng cao năng lực mới, với tên gọi Chương trình John Allwright Fellowship Executive Leadership (JAFel). Chương trình mới này sẽ trang bị kĩ năng quản lý và lãnh đạo cần thiết cho các nghiên cứu sinh JAF hiện tại và tương lai, trở thành những nhà lãnh đạo tài năng trong tương lai, có khả năng thúc đẩy, đem lại thay đổi và thành tựu trong nghiên cứu nông nghiệp.
  • Chương trình Học bổng John Dillon (John Dillon Fellowship - JDF) là học bổng do ACIAR tài trợ nhằm tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các cán bộ khoa học hoặc các nhà kinh tế nông nghiệp trẻ và tài năng ở các nước đối tác mà đã hoặc đang tham gia dự án ACIAR. Trong 15 năm, JDF chỉ nhận hồ sơ một đợt duy nhất trong năm, tuy nhiên, từ năm 2018, ACIAR sẽ mở 2 đợt nhận hồ sơ ứng tuyển. Đợt đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 10 và tháng 11 cho cá nhân. Đợt thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 cho các cơ quan tổ chức. Đến nay, ACIAR đã trao 75 suất học bổng JAF và 19 suất học bổng JDF cho các nhà khoa học Việt Nam. Nhiều cựu sinh của chương trình đang giữ các vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu hoặc là các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam.

 

Cảm nhận về chương trình học bổng 

Cựu sinh học bổng John Dillon: Đặng Kim Khôi 

Cựu sinh học bổng John Allwright: Nguyễn Bảo Ngọc 

Cựu sinh học bổng John Allwright: Nguyễn Thị Dạ Thảo