Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Ôxtrâylia và Hà Lan đồng tài trợ cho các dự án nhỏ phát triển cộng đồng ở Việt Nam

Pending Approval

Thông cáo báo chí, ngày 5.7.2006


 

Ôxtrâylia và Hà Lan đồng tài trợ cho các dự án nhỏ phát triển cộng đồng ở Việt Nam


Hà Nội – Đại sứ quán Ôxtrâylia và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan đồng tài trợ cho các dự án phát triển cộng đồng qui mô nhỏ ở Việt Nam năm 2006 với tổng số tiền là 1,12 triệu đô la Úc (khoảng hơn 13,4 tỷ đồng Việt Nam) thông qua Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Ôxtrâylia (ASAS).

Năm nay, 17 dự án nhỏ ở 14 tỉnh của Việt Nam đã nhận được hỗ trợ từ chương trình này. Các dự án được tài trợ tập trung vào các lĩnh vực như cải thiện nguồn sinh kế và bảo vệ môi trường; dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật; xây dựng nhà đối tượng cho người tàn tật, trẻ mồ côi và trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam; phòng chống buôn bán phụ nữ và hỗ trợ tái hoà nhập cho các phụ nữ bị buôn bán qua biên giới sau khi trở về. Bắt đầu từ năm 2002, sự hợp tác này là một minh chứng thực tiễn về sự hài hoà trong hành động giữa các nhà tài trợ. Thông qua 3 bản thoả thuận đồng tài trợ với AusAID năm 2002, 2005 và 2006, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan đã đóng góp khoảng hơn 1,7 triệu đô-la Mỹ để hỗ trợ các dự án nhỏ thông qua chương trình ASAS.

Chương trình ASAS là một hợp phần của Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam – Ôxtrâylia do Cơ quan Phát triển Quốc tế Ôxtrâylia (AusAID), Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Hà Nội quản lý. Mục tiêu của chương trình này là hỗ trợ các sáng kiến qui mô nhỏ góp phần xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam. Các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và các nhóm cộng đồng có tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng ở Việt Nam trên cơ sở phi lợi nhuận là những tổ chức đủ tiêu chuẩn để xin tài trợ của chương trình này.

Từ năm 1995, Chính phủ Ôxtrâylia thông qua Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (ASAS) đã tài trợ trên 8 triệu đô la Úc hỗ trợ cho các hoạt động qui mô nhỏ góp phần xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam.
 


Để biết thêm thông tin xin liên hệ: 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Ôxtrâylia
Đại sứ quán Ôxtrâylia, Hà Nội
Điện thoại: 04-37740100, Fax: 04-8317706