Australian Embassy
Vietnam
Đại sứ quán Australia, 8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: +84 4 3774 0100 Fax: +84 4 3774 0111

FacebookTrang Facebook: Ôxtrâylia tại Việt Nam
logoFlickr của ĐSQ Ôxtrâylia tại Việt Nam

 

Hugh Borrowman

Đại sứ  

 Tuyên bố về Tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn diện Australia- Việt Nam

Quan hệ Ô-xtơ-rây-li-a - Việt Nam xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung. Quan hệ đó góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực và trên thế giới. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2 năm 1973, quan hệ hợp tác Ô-xtơ-rây-li-a và Việt Nam đã phát triển thực chất, tích cực và cùng có lợi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh. Quan hệ đó được củng cố thêm bởi mối liên kết nồng ấm và ngày càng mở rộng giữa nhân dân hai nước. Tuyên bố về Tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Ô-xtơ-rây-li-a - Việt Nam thể hiện mong muốn của hai nước về việc mở rộng quan hệ trên cơ sở cùng có lợi.

Toàn văn Tuyên bố xin xem tại đây.

Thông cáo báo chí

Sinh viên Học bổng Chính phủ Australia sẽ bắt đầu du học từ đầu năm 2016 - 25 tháng 11 năm 2015

Diễn đàn An toàn thực phẩm cung cấp cho giới chức Việt Nam những hiểu biết sâu sắc về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới của Australia - 13 tháng 11 năm 2015

Công an Việt Nam cùng phối hợp đấu tranh chống tội phạm đưa người vượt biên trái phép và buôn bán người - 12 tháng 11 năm 2015

Diễn đàn An toàn thực phẩm Việt Nam - Australia - 10 tháng 11 năm 2015

Các ứng viên Việt Nam xuất sắc giành học bổng Endeavour niên khóa 2016 - 10 tháng 11 năm 2015

Australia công bố Kế hoạch Đầu tư Viện trợ cho Việt Nam giai đoạn 2015-2020 - 2 tháng 10 năm 2015

Australia hỗ trợ các quan hệ đối tác khu vực trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp vì sự phát triển toàn diện - 23 tháng 9 năm 2015

Hội thảo báo cáo đánh giá tác động và các chiến lược ứng phó Biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL - 14 tháng 9 năm 2015

Sẽ có thêm nhiều sinh viên Australia đến Việt Nam theo Chương trình Colombo Mới - 4 tháng 9 năm 2015

Các thông cáo báo chí khác của Đại sứ quán Australia

 

Chương trình Colombo Mới

Chương trình Colombo Mới là sáng kiến quan trọng của Chính phủ Australia nhằm khuyến khích công dân Australia thực hiện một phần chương trình học tập của mình tại các nước thuộc Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nhằm tăng cường hiểu biết về khu vực và đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Chương trình tạo điều kiện cho sinh viên Australia học tập tại các trường đại học trong khu vực trong vòng 1 năm, hoặc thực tập tại các doanh nghiệp địa phương.

Chúng tôi đang tìm kiếm các doanh nghiệp và tổ chức tham gia cung cấp các cơ hội thực tập và hướng dẫn nghiệp vụ cho sinh viên Australia tại Việt Nam. Thông qua việc đăng ký làm thành viên của Mạng lưới Thực tập và Hướng dẫn nghiệp vụ thuộc Chương trình Colombo Mới, các công ty và tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng nguồn thực tập sinh trẻ tài năng của Australia và hỗ trợ họ có được những kinh nghiệm nghề nghiệp trong khu vực. Đăng ký tại đây để tham gia Mạng lưới. Để tìm hiểu thêm thông tin, xin xem trang Hợp tác với Doanh nghiệp hoặc liên lạc với Ban thư ký Chương trình Colombo mới tại: ncp.business@dfat.gov.au.
 

Học bổng Endeavour

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia. Để có thêm thông tin, xin xem ở đây

 

Thông tin cần biết khi đi du lịch

Thông tin cần biết khi du lịch đến Việt Nam

Huỷ bỏ hoặc cập nhật thông tin đăng ký của công dân Australia đi du lịch nước ngoài

Bản đăng ký qua internet dành cho công dân Australia đi du lịch nước ngoài

Avian influenza

 

Tìm việc tại Đại sứ quán Australia

Mời bạn xem mục này tại trang tiếng Anh


 

small text  default text  larger text