Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Du học ở Ôxtrâylia

Chọn khóa học tại Australia

Australia là điểm đến du học được ưa chuộng nhất trong các quốc gia nói tiếng anh đối với sinh viên và các nghiên cứu sinh Việt Nam. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia cung cấp nền giáo dục chất lượng ở mọi trình độ (phổ thông, đào tạo nghề, đại học và sau đại học, khóa học tiếng Anh và các khóa học ngắn hạn). Australia có khung đảm bảo chất lượng rất tốt bao gồm hai cơ quan quản lí chất lượng quốc gia đảm bảo việc đăng kí minh bạch của tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo và đào tạo nghề tại Australia đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Nhấn vào đây để vào trang web của chính phủ Australia, nơi cung cấp thông tin toàn diện cho sinh viên quốc tế về việc học tập tại các cơ sở đào tạo Australia.

Nhấn vào đây để vào trang web chính thức của chính phủ Australia về Các cơ sở giáo dục và các khóa học dành cho sinh viên quốc tế  đã được đăng kí (CRICOS) - nơi liệt kê tất cả các khóa học và cơ sở giáo dục đã được phê duyệt để cung cấp khóa học cho du học sinh học tại Australia theo thị thực sinh viên.

Học bổng Australia

Học bổng Chính phủ Australia Awards

Australia Awards là học bổng cạnh tranh quốc tế có uy tín được tài trợ bởi Chính phủ Australia, tạo cơ hội cho thế hệ lãnh đạo toàn cầu kế tiếp thực hiện việc học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia và cho công dân Australia có thành tích cao có cơ hội thực hiện các chương trình này ở nước ngoài.

Học bổng Australia Awards bao gồm các học bổng được quản lí bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR).

Rất nhiều các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn có thể đạt được thông qua:

Australia Awards Scholarships and Fellowships – Bộ Ngoại giao và Thương mại

Endeavour Scholarships and Fellowships

Văn phòng giáo dục trong Đại sứ quán Australia tại Hà Nội là địa chỉ liên hệ chính về học bổng Endeavour tại Viêt Nam.

ACIAR’s Australia Awards Fellowships

        Các học bổng khác

Ngoài các học bổng của Chính phủ Australia, rất nhiều các cơ sở giáo dục Australia cũng trao học bổng cho sinh viên quốc tế bao gồm những học bổng bổ sung chi phí đáng kể cho học bổng chính phủ Việt Nam như đề án 911. Ví dụ, tháng 10 năm 2015 ước tính các trường đại học ở bang Tây Úc cấp học bổng toàn phần hoặc từng phần cho sinh viên Việt với trị giá khoảng 15 tỉ VND.

Nhấn vào đây để tìm học bổng hoặc xem các trang web của các trường Đại học Australia mà bạn muốn nộp hồ sơ.

Chọn công ty tư vấn du học

Nếu bạn quyết định đi học ở Australia, nhưng cần sự giúp đỡ về cách thức quy trình nhập học, bạn có thể xem xét sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn du học. Việc sử dụng công ty tư vấn là không bắt buộc. Theo Luật của Australia, tất cả các cơ sở giáo dục Australia bao gồm cả công ty tư vấn du học được yêu cầu:

Cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật về hệ thống giáo dục Australia; các cơ sở đào tạo và các trường ở Australia; đời sống ở Australia – chi phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại, sức khỏe v.v.

Nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn du học, bạn cần chọn và sử dụng một dịch vụ tốt.

Nhấn vào đây để biết các hướng dẫn để chọn công ty tư vấn du học

Thị thực sinh viên

Nhấn vào đây để truy cập thông tin về thị thực sinh viên.

Sinh sống tại Australia

Nhấn vào đây để biết thông tin liên quan đến sinh sống tại Australia.

Bảo vệ người tiêu dùng

Australia có một trong những hệ thống bảo vệ sinh viên quốc tế hiệu quả nhất trên thế giới.

Đạo luật về các dịch vụ giáo dục cho sinh viên quốc tế (ESOS) chỉ ra các quy định bảo vệ người tiêu dùng cho sinh viên quốc tế theo học các khóa học tại Australia. Bao gồm dịch vụ bảo vệ học phí, loại dịch vụ sẽ giúp bạn tìm được khóa học thay thế phù hợp hoặc chi trả cho bạn một khoản phí hoàn lại trong trường hợp cơ sở giáo dục không thể cung cấp khóa học mà bạn đã đăng kí.

Hệ thống ESOS cũng bảo vệ quyền lợi của sinh viên quốc tế bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn, vai trò và trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đào tạo có sinh viên quốc tế. Australia cũng có một Thanh tra du học sinh để điều tra bất kỳ khiếu nại nào từ các sinh viên quốc tế theo học tại các cơ sở giáo dục tư nhân. Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về bảo vệ người tiêu dùng cho sinh viên quốc tế tại Australia.

Cựu du học sinh Australia

Câu lạc bộ Cựu Du Học Sinh Australia (VGAC) tập hợp tất cả các cựu du học sinh tại các cơ sở giáo dục Australia và có mạng lưới tới hơn 6000 thành viên. VGAC hướng đến việc tạo ra một nơi gặp gỡ hoạt động hiệu quả cho các thành viên và góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về VGAC.

Các cơ sở giáo dục Australia

Nếu bạn là một cơ sở giáo dục và đào tạo của Australia đang tìm kiếm sự hỗ trợ liên quan đến quảng bá quốc tế, xin vui lòng truy cập trang Austrade education website.

Vụ Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính phủ Australia hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, cung cấp tư vấn chính sách mang tính chiến lược, đảm bảo chất lượng và nâng cao kinh nghiệm sinh viên quốc tế. Bộ tiến hành nghiên cứu các xu hướng giáo dục quốc tế, bao gồm cả số liệu thống kê sinh viên quốc tế.

Thông qua mạng lưới quốc tế, Bộ trực tiếp hỗ trợ các mối quan hệ giáo dục song phương và đa phương trên thế giới, trong đó có vị trí Tham tán Giáo dục tại Việt Nam. Văn phòng Giáo dục có trụ sở tại Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, thúc đẩy các dự án hợp tác nhằm hỗ trợ cải cách giáo dục của Việt Nam, quảng bá sự tiên tiến của hệ thống giáo dục và đào tạo của Australia, phát triển việc trao đổi học sinh hai chiều giữa hai nước, gắn kết nghiên cứu khoa học và các mối liên kết cấp cơ sở đào tạo với Việt Nam.

Nhấn vào đây để có thêm thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo.