Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Giới thiệu về Đại sứ quán

Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam 

Tổng lãnh sự Ôxtrâylia tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ và số liên lạc của Đại sứ quán
Địa chỉ và số liên lạc của Lãnh sự quán


Giờ mở cửa

Hà Nội

Đại sứ quán: 08:30 – 12:00 và 13:00 – 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán: 08:30 – 12:00 và 13:00 – 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

Các ngày nghỉ lễ 2018

 • 01 Tháng Giêng – Năm Mới
 • 14 Tháng Hai – Nghỉ Tết Nguyên Đán (29 Tết)
 • 15 Tháng Hai – Nghỉ Tết Nguyên Đán (30 Tết)
 • 16 Tháng Hai – Nghỉ Tết Nguyên Đán (Mùng 1 Tết)
 • 19 Tháng Hai – Nghỉ bù cho ngày Mùng 2 Tết Nguyên Đán
 • 20 Tháng Hai – Nghỉ bù cho ngày Mùng 3 Tết Nguyên Đán
 • 30 Tháng Ba – Nghỉ lễ Good Friday
 • 25 Tháng Tư – Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
 • 30 Tháng Tư – Nghỉ lễ 30/4
 • 01 Tháng Năm – Nghỉ lễ Quốc tế Lao động
 • 03 Tháng Chín – Nghỉ bù Quốc Khánh 2/9
 • 01 Tháng Mười – Ngày Lao động Australia
 • 25 Tháng Mười Hai – Nghỉ lễ Giáng sinh
 • 26 Tháng Mười Hai – Nghỉ lễ Boxing Day

Các ngày nghỉ lễ 2017

 • 02 Tháng Giêng – Nghỉ bù Năm Mới  
 • 26 Tháng Giêng – Nghỉ Tết Nguyên Đán (Mùng 1 Tết)
 • 27 Tháng Giêng – Nghỉ Tết Nguyên Đán (Mùng 2 Tết)
 • 30 Tháng Giêng – Nghỉ Tết Nguyên Đán (Mùng 3 Tết)
 • 31 Tháng Giêng – Nghỉ Tết Nguyên Đán (Mùng 4 Tết)
 • 01 Tháng Hai – Nghỉ Tết Nguyên Đán (Mùng 5 Tết)
 • 06 Tháng Tư – Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
 • 07 Tháng Tư – Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (bù cho ngày lễ Phục Sinh vào Thứ Hai)
 • 14 Tháng Tư – Good Friday
 • 01 Tháng Năm – Nghỉ lễ Quốc tế Lao động
 • 02 Tháng Năm – Nghỉ bù 30/4
 • 04 Tháng Chín – Nghỉ bù Quốc Khánh 2/9
 • 25 Tháng Mười Hai – Nghỉ lễ Giáng sinh
 • 26 Tháng Mười Hai – Nghỉ lễ Boxing Day