Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Dịch vụ lãnh sự và hộ chiếu

Dịch vụ lãnh sự và hộ chiếu

 

Thông báo

Ngày nghỉ  Tết

Đại Sứ Quán Úc sẽ đóng cửa vào các ngày 8, 9, 10, 11 và 12 tháng 2 năm 2016 để nghỉ Tết Nguyên Đán

Sứ quán sẽ làm việc lại từ ngày 15 tháng 2 năm 2016

Trợ giúp Lãnh sự Khẩn cấp 24 giờ, vui lòng gọi
+84 4 3774 0100 và làm theo hướng dẫn; hoặc
+61 2 6261 3305 ((gọi quốc tế đến Úc)

Những thay đổi về qui định đối với hộ chiếu Úc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

Những thay đổi liên quan đến hộ chiếu Úc sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, bao gồm:

  • Tăng phí cấp giấy tờ đi lại của Úc.
  • Dừng việc thu phí mất/thất lạc giấy tờ đi lại. Thay vào đó, nếu quý vị làm thất lạc hoặc mất giấy tờ đi lại từ 2 lần trở lên trong vòng 5 năm ngay trước khi  nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu mới , thời hạn hiệu lực của quyển hộ chiếu mới của quý vị sẽ bị rút ngắn so với mức thời hạn tiêu chuẩn.
  • Trẻ em 16 hoặc 17 tuổi sẽ được cấp hộ chiếu với thời hạn 10 năm. Do vậy, lệ phí hộ chiếu 10 năm và phí phụ thu đối với trẻ em khi nộp ở nước ngoài sẽ được áp dụng. Bố mẹ hoặc người giám hộ phải đi cùng với trẻ em khi nộp hồ sơ.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang web chính thức của hộ chiếu Úc: www.passports.gov.au hoặc liên lạc với chúng tôi (04) 3774 0100 từ 08:30 sáng đến 12:00 trưa và từ 1:30 đến 4:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu

Chúng tôi có thể và không thể làm gì