Australian Embassy
Vietnam
Đại sứ quán Australia, 8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: +84 4 3774 0100 Fax: +84 4 3774 0111

Thông báo

Về việc thu phụ phí xét đơn xin cấp hộ chiếu

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 phụ phí khi xét đơn sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn xin cấp hộ chiếu ở nước ngoài của người lớn, trẻ em và người cao tuổi. Phí này được thu thêm ngoài lệ phí xét đơn xin cấp hộ chiếu thông thường và phí thất lạc và bị mất cắp hộ chiếu (nếu có). Phụ phí này không áp dụng cho đơn xin cấp hộ chiếu khẩn.

Phụ phí cho đơn xin cấp hộ chiếu của người lớn và người cao tuổi là AUD100.00, cho trẻ em là AUD50.00.

Thông tin về lệ phí liên quan đến làm hộ chiếu xin liên hệ với bộ phận hộ chiếu của Sứ quán qua số điện thoại (04) 3774 0100 từ 8:30 tới 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
 

Thông tin du lịch dành cho người Ôxtrâylia

Đăng ký trực tuyến dành cho người Ôxtrâylia ở nước ngoài

 Chúng tôi có thể và không thể làm gì

Hộ chiếu

 Thăm khu tưởng niệm Long Tân (Long Tan Cross)

Trở về Ôxtrâylia  

Người Ôxtrâylia ở nước ngoài

Sống tại Việt Nam

Bầu cử­