Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Giới thiệu về đất nước Ôxtrâylia

Giới thiệu về đất nước Ôxtrâylia
 

Thông tin chung


Thông tin về thương mại, quan hệ ngoại giao, kinh tế, môi trường, nhà nước, các dân tộc bản địa, khoa học, văn hóa và nhiều hơn nữa. Giới thiệu tổng quát về đất nước Ôxtrâylia


australia.gov.au


Truy cập vào mạng thông tin và dịch vụ của Chính phủ Ôxtrâylia
 

Danh bạ điện thoại