Australian Embassy
Vietnam
Đại sứ quán Australia, 8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: +84 4 3831 7755 Fax: +84 4 3831 7711

Giới thiệu về đất nước Ôxtrâylia

Thông tin chung


Thông tin về thương mại, quan hệ ngoại giao, kinh tế, môi trường, nhà nước, các dân tộc bản địa, khoa học, văn hóa và nhiều hơn nữa. Giới thiệu tổng quát về đất nước Ôxtrâylia


australia.gov.au


Truy cập vào mạng thông tin và dịch vụ của Chính phủ Ôxtrâylia

Danh bạ điện thoại