Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Hợp tác Phát triển

Hợp tác Phát triển

 

Cơ quan Viện trợ Australia

Chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Ôxtrâylia là một chương trình do Chính phủ Liên bang tài trợ nhằm giúp giảm bớt mức độ nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

Cơ quan Viện trợ Australia quản lý chương trình này.

Australia, thông qua Cơ quan Viện trợ Australia, làm việc với chính phủ của các nước khác, Liên hiệp quốc, các công ty Australia và các tổ chức phi chính phủ để thiết kế và tổ chức các dự án nhằm ngăn chặn nguyên nhân và hậu quả của đói nghèo tại các nước đang phát triển.

 

Kế hoạch Đầu tư Viện trợ cho Việt Nam giai đoạn  2015 - 2020

Chương trình tài trợ trực tiếp ở miền Bắc Việt Nam năm 2016-2017

Giới thiệu chung

Chương trình tài trợ trực tiếp (DAP) ở miền Bắc Việt Nam là một chương trình tài trợ nhỏ linh hoạt do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tài trợ, và được quản lí bởi Đại sứ quán Úc tại Hà Nội. DAP ở miền Bắc Việt Nam bao phủ tài trợ cho các tỉnh ở phía Bắc cho đến hết tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh quản lí các dự án ở phía Nam cho đến hết Thành phố Đà Nẵng.

Lĩnh vực ưu tiên

Các dự án DAP nên tập trung hàng đầu vào việc đạt được những kết quả thiết thực và có thể đánh giá được, như xóa đói giảm nghèo, sức khỏe cộng đồng, trường học/giáo dục, hạ tầng cơ sở qui mô nhỏ, phát triển nông thôn, thanh niên, bình đẳng giới, môi trường và trợ giúp nhân đạo đặc biệt.  

Các đề xuất cung cấp lợi ích trực tiếp cho những đối tượng có nhu cầu nhất trong cộng đồng địa phương, kể cả các nhóm dễ tổn thương và yếm thế, người tàn tật, phụ nữ, trẻ em, thanh niên sẽ được đặc biệt khuyến khích.

Khu vực ưu tiên

Trong năm 2016-17, nhằm mục tiêu sử dụng DAP hiệu quả  hơn cho các cộng đồng có nhu cầu thiết yếu, chương trình sẽ tập trung vào các tỉnh miền núi nông thôn hẻo lánh ở phía bắc của Việt Nam, nơi đặc biệt nghèo và thiệt thòi. Hà Giang và các tỉnh phía tây bắc sẽ là khu vực được đặc biệt chú trọng trong năm 2016-17.

Đề xuất từ các khu vực khác cũng sẽ được cân nhắc xem xét, nhưng quĩ tài trợ sẽ ưu tiên triển khai ở các khu vực được đề cập ở trên.

Hồ sơ đề xuất và giải đáp thắc mắc

Hầu hết các tài trợ thường từ AU$10.000-20.000 nhưng trong một số trường hợp đặc biệt tài trợ có thể lên tới AU$60.000.

Chương trình DAP ở miền Bắc Việt Nam là một chương trình tương đối có tính cạnh tranh. Chỉ các đề xuất đáp ứng các yêu cầu được nêu chi tiết trong Hướng dẫn chương trình DAP – có thể tham khảo ở đây mới được xem xét. Các đề xuất xin tài trợ phải tuân thủ theo các yêu cầu trong mẫu làm hồ sơ – tham khảo ở đây.

Các đề xuất xin tài trợ gửi theo đường bưu điện về địa chỉ : Cán bộ Chương trình Tài trợ Trực tiếp (DAP), Đại sứ quán Úc, 8 Đào Tấn, Hà Nội – hạn chót là ngày 22 tháng 07 năm 2016. Trong trường hợp cần giải đáp thông tin về chương trình, đề nghị liên hệ (84) 4 37740116 hoặc dap.hanoi@dfat.gov.au