Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thị thực và Di trú

Thị thực và Di trú

Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP) tại Đại sứ quán Úc taị Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt hầu hết hồ sơ xin thị thực và một số hồ sơ xin quốc tịch của các đương đơn cư trú tại Việt Nam và Lào. Thông tin trên trang mạng này là thông tin chỉ mang tính chất đặc thù quốc gia bổ sung cho các thông tin đăng tải trên trang mạng chính của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP)- www.border.gov.au.

Lưu ý dành cho tất cả các đương đơn xin thị thực

Quý vị vui lòng nộp hồ sơ xin thị thực sớm trước ngày đi dự kiến, tham khảo thông tin tại: Thời gian xét duyệt thị thực . Các yêu cầu xét duyệt gấp sẽ chỉ được xem xét đối với những trường hợp đặc biệt và tùy từng trường hợp.

Quý vị không nên đặt vé máy bay hay sắp xếp chuyến đi trước khi quý vị có thị thực nhập cảnh Úc. Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP) sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài chính phát sinh từ những đương đơn được cấp thị thực chậm trễ hơn dự kiến hoặc hồ sơ không thành công.

THỜI HẠN NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC THĂM ÚC VÀ LÀM VIỆC NGẮN HẠN TRONG DỊP NGHỈ LỄ GIÁNG SINH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Đại Sứ Quán Úc và Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Việt Nam sẽ đóng cửa nghỉ Lễ Giáng Sinh (tháng 12 năm 2016) và Tết Nguyên Đán (tháng 1 năm 2017). 

Nếu Quý vị dự định đi Úc trong dịp nghỉ Lễ và Tết, xin lưu ý thời hạn nộp đơn xin thị thực Thăm Úc (diện thị thực 600) và Làm việc ngắn hạn (diện thị thực 400) như sau:

  • Lễ Giáng Sinh 2016: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016
  • Tết Nguyên Đán 2017: Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Đối với các đương đơn muốn đi trong dịp nghỉ Lễ và Tết mà nộp hồ sơ sau thời hạn này, Văn phòng Thị thực có thể sẽ không đảm bảo được việc quyết định hồ sơ của Quý vị trước ngày đi dự kiến của Quý vị.

Thông tin quan trọng

Lệ phí xét duyệt thị thực & Mẫu đơn xin thị thực

Thông tin về Lệ phí xét duyệt thị thực và đơn xin thị thực hiện hành có trên trang mạng của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP). Lệ phí xét duyệt thị thực

Các lựa chọn về Thị thực và Quốc tịch

Các đường dẫn tiện ích

 Đại sứ quán đánh giá cao ý kiến phản hồi, khen ngợi, góp ý hoặc kiến nghị của quý vị. Xem: Ý kiến phản hồi.

 

Cập nhật gần nhất vào ngày 22 tháng 11 năm 2016