Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Những thay đổi trên Smartraveller Website

Trang mạng mới của  Smartraveller Website

Smartraveller cung cấp những thông tin chính thống cập nhật nhất để quý vị chuẩn bị cho những chuyến đi nước ngoài. Hãy đăng ký để nhận được thông tin cập nhật gửi thẳng đến hộp thư cá nhân, đơn giản bằng cách cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của quý vị.

Quý vị cũng có thể đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn SMS mới, bằng cách đăng ký số điện thoại di động của quý vị, để nhận được cảnh báo nguy hiểm khi có tình trạng khẩn cấp tại nước ngoài.

Trong trường hợp có khủng hoảng, Smartraveller sẽ kích hoạt trang khủng hoảng để bạn hoặc người thân có thể dễ dàng liên hệ với Chính phủ Úc nếu cần sự giúp đỡ. Đường dây hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp cũng sẽ được kích hoạt.

Hãy ghé thăm www.smartraveller.gov.au để đăng ký hoặc kết nối với Smartraveller qua Facebook và Twitter.