Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462)

  • Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462)

 

Thông tin chung

Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ (diện thị thực 462) cho phép các đối tượng tham gia chương trình là công dân Việt Nam được

  • Lưu trú tại Úc tối đa 12 tháng
  • Làm việc tại Úc, thông thường tối đa 6 tháng với mỗi cơ quan/chủ sử dụng lao động
  • Học tập tối đa 4 tháng
  • Xuất cảnh và nhập cảnh nhiều lần vào Úc khi thị thực còn giá trị
  • Nộp đơn xin cấp thi thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ lần hai nếu quý vị đã làm việc ba (3) tháng ở khu vực Bắc Úc trong các lĩnh vực du lịch và khách sạn hoặc nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

Năm chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 hàng năm và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm sau. Mỗi năm có tối đa 200 thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ lần một được cấp cho công dân Việt Nam.

Công dân Úc: Vì đây là chương trình hợp tác có đi có lại nên công dân Úc có thể nộp đơn xin cấp thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ tới Việt Nam. Có 200 suất được phân bổ cho mỗi năm chương trình.  Để biết thêm thông tin về chương trình và quy trình xin thị thực, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Úc (tham khảo  www.vietnamembassy.org.au) hoặc Cục Việc Làm (DOE) , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA) (tham khảo www.vieclamvietnam.gov.vn/). Tại thời điểm này Quý vị cũng có thể liên lạc với Đại Sứ Quán Úc tại Hà Nội qua hòm thư  immigration.hanoi@dfat.gov.au để có thêm thông tin về chương trình.

Quy trình nộp hồ sơ dành cho công dân Việt Nam

Bước 1: Nộp đơn cho Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA) để xin cấp Thư giới thiệu. Thư này nộp cùng hồ sơ xin thị thực.

Xem: Trang mạng của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB) tại http://laodongkynghi.dolab.gov.vn

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin thị thực

Xem: Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực – Thị  thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ

Bước 3: Nộp hồ sơ xin thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc tại Việt Nam

Xem: Nộp hồ sơ ở đâu

Hướng dẫn nộp hồ sơ dành cho công dân Việt Nam

Xem: Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực  – Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ  (Diện thị thực 462)

Lệ phí xét duyệt thị thực

Danh mục Lệ phí xét duyệt Thị thực hiện hành áp dụng với Thị thực Thăm Úc có đăng tải trên trang mạng của Bộ Nội vụ Úc.
Xem: Lệ phí xét duyệt thị thực

Đơn xin cấp thị thực

Xem: Đơn xin cấp thị thực 

Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Xem: Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ - Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Các đường dẫn tiện ích

Quý vị vui lòng tham khảo trang mạng của Bộ Nội vụ Úc để có thêm thông tin www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

Quay trở lại trang Thị thực và Di trú

Quay trở lại đầu trang

Cập nhật ngày 27 tháng 11 năm 2018