Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Tin tức

Công bố chiến lược Nông nghiệp của Australia tại Việt Nam

 

Thượng nghị sỹ Anne Ruston, đồng bộ trưởng phụ trách Nông nghiệp và Tài nguyên Nước, Chính phủ Australia, đã công bố chiến lược Nông nghiệp của Australia tại Việt Nam vào ngày 24/8/2017.

Nông nghiệp là nền tảng của quan hệ đối tác song phương giữa Việt Nam và Australia, xuyên suốt trong các hoạt động thương mại, nghiên cứu, giáo dục, hợp tác phát triển, đổi mới sáng tạo và đầu tư.

Tài liệu này là sự công nhận vai trò quan trọng của nông nghiệp trong quan hệ song phương giữa hai nước.

“Chúng tôi đã xây dựng và phát triển nền tảng cho quan hệ nông nghiệp này trong suốt 40 năm, trải qua quá trình hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và nước” Bộ trưởng Ruston cho biết.

“Đó là một nền tảng đã mang đến nhiều cơ hội to lớn để quan hệ nông nghiệp của hai nước có điều kiện mở rộng và phát triển nhiều hơn nữa trong những năm tới.  Chiến lược Nông nghiệp của Australia tại Việt Nam công nhận giá trị của quan hệ thương mại song phương trong nông nghiệp đang phát triển và củng cố các hoạt động đầu tư mà hai bên đang xây dựng”,  Bộ trưởng Ruston cho biết thêm.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Craig Chittick, đã rất ủng hộ việc biên soạn và công bố chiến lược này.

“Là đại sứ, tôi luôn ấn tượng với bề dày và chiều sâu trong hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, từ những dự án hỗ trợ nông hộ nhỏ sản xuất kinh doanh, cung ứng rau an toàn cho các siêu thị tại Hà Nội đến việc các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đi tiên phong ứng dụng công nghệ Australia trong nuôi tôm bền vững tại Việt Nam”, Đại sứ Craig Chittick phát biểu.

“Tài liệu Chiến lược Nông nghiệp Australia tại Việt Nam đưa ra khung chiến lược cho quan hệ nông nghiệp của hai nước thông qua hai phái đoàn ngoại giao tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và phản ánh hoạt động của các cơ quan chính phủ Australia khác có đại diện tại Việt Nam”.

Chiến lược xác định các ưu tiên về kinh tế, đổi mới sáng tạo và an ninh cho hai quốc gia và là các nội dung mang các lợi ích lớn nhất và giúp tối ưu hóa các quan tâm chung của cả hai bên.

Tài liệu chiến lược có thể được tải về bằng Tiếng AnhTiếng Việt.