Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Thị thực Sinh viên

THỊ THỰC DU HỌC

HỌC TẬP Ở ÚC

Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quý vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam. Quý vị đồng thời cũng phải đọc thông tin hướng dẫn về Học tập tại Úc trên trang mạng chính của Bộ Nhập cư và Quốc tịch (DIAC). Quý vị cần kiểm tra trang mạng này để biết thông tin về các yếu tố xét duyệt đơn xin thị thực áp dụng cho khóa học dự kiến của mình và các cấp độ xét đơn.
Xem : Studying in Australia

Quý vị có thể xem thêm thông tin về chương trình du học nước ngoài trên trang mạng chính thức của chính phủ Úc về Học tập tại Úc.
Xem: Study in Australia

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC DU HỌC

Ngày 22 tháng 09 năm 2011 Chính phủ Úc thông báo những thay đổi quan trọng trong chương trình thị thực Du học - những thay đổi này được đưa ra sau quá trình xem xét lại chương trình thị thực Du học một cách toàn diện và độc lập. Sẽ có hàng loạt những thay đổi trong chương trình thị thực Du học và quá trình thực hiện sẽ diễn ra từ từ.

DIAC đã soạn thảo một trang thông tin và hàng loạt các câu hỏi thông thường (FAQ) bao gồm thông tin chi tiết về những thay đổi trong chương trình và thời gian dự tính thực hiện những thay đổi đó. 

Xemhttp://www.immi.gov.au/students/knight/    

THÔNG TIN GÌ MỚI?

Tìm hiểu về Gói khóa học 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC DU HỌC SINH

Các mức độ xét duyệt đối với du học sinh Việt Nam.

Thư chấp thuận của cha mẹ học sinh đồng ý cho con đi du học và sắp xếp cuộc sống cho du học sinh dưới 18 tuổi.

Chứng minh tài chính bằng nguồn vay ngân hàng hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng.

Bảo hiểm y tế dành cho du học sinh nước ngoài.

NHỮNG YÊU CẦU VỀ THỊ THỰC DU HỌC ĐỐI VỚI ĐƯƠNG ĐƠN VIỆT NAM

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 570 (ELICOS)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 571 (Khối phổ thông)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 572 (Giáo dục và đào tạo nghề)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 573 (Giáo dục Đại học) - Mức độ xét duyệt 2

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 573 (Giáo dục Đại học) - Mức độ xét duyệt 3

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 574 (Nghiên cứu sinh)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 575 (Không cấp bằng)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực diện 580 (Giám hộ du học sinh) 
 

THỜI GIAN XÉT DUYỆT

Xin vui lòng xem phần Thông tin tổng quát tại Việt Nam để biết thêm chi tiết: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/DIACVnInfov1110.html

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Để biết thêm thông tin về thị thực du học, vui lòng xem các trang liên quan đến thị thực du học trên trang mạng chính của DIAC.

Xem: http://www.immi.gov.au/students/index.htm

 

Last updated 13 October 2011