Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Các sự kiện

Các sự kiện sắp tới

 

Một số sự kiện nổi bật

logoKỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao

Mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam trong 40 năm được đánh dấu bằng tình hữu nghị và các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ này đang tiếp tục phát triển và có một tương lai tươi sáng. Việt Nam là một trong các quốc gia tiêu điểm của Ủy ban Văn hóa Quốc tế Australia (AICC) trong năm 2013. Chương trình kỷ niệm sẽ cho thấy Australia là đối tác giàu tính sáng tạo và là một xã hội đa văn hóa, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động trao đổi và hợp tác trong tương lai giữa hai nước.

Thông tin và các sự kiện của chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao
 

 

Văn hóa và giải trí tại Ôxtrâylia

Danh mục các tổ chức và cơ quan hoạt động văn hóa Ôxtrâylia