Đại sứ quán Australia
Việt Nam

Đối thoại chiến lược Australia-Việt Nam

Australia và Việt Nam tổ chức Đối thoại Chiến lược quan chức cấp cao tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 11.

Cuộc đối thoại diễn ra một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng, đề cập tới một số vấn đề chủ chốt mà hai bên cùng quan tâm. Cả hai bên nhấn mạnh cam kết của mình trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã trao đổi quan điểm về viễn cảnh chiến lược khu vực; các vấn đề về an ninh quốc tế như chống khủng bố, ISIL, an ninh mạng và an ninh biển; và vấn đề hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.  

Đoàn Australia  do ông Gary Quinlan AO, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại và bà Rebecca Skinner, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn phía Việt nam là ông Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.