Đại sứ quán Australia
Việt Nam

DIACAgentFlyerJan10

Thông tin về các đại lý (dịch vụ) di trú hoạt động ở ngoài nước Úc

Lời khuyên cho người làm đơn xin thị thực

Điều quan trọng nên nhớ là quý vị không cần sử dụng dịch vụ di trú khi nộp đơn xin thị thực. Dịch vụ di trú không thể gây ảnh hưởng hay định trước kết quả xét đơn của quý vị; đồng thời, dịch vụ di trú cũng không thể thúc đẩy tiến trình xét đơn.

Đa số các đơn xin được Bộ Nhập cư và Quốc tịch (the Department of Immigration and Citizenship (DIAC)) cứu xét đều nộp không thông qua dịch vụ di trú.

Tuy nhiên, nếu quý vị không cảm thấy chắc chắn khi nộp đơn xin thị thực, hoặc nếu trường hợp của quý vị phức tạp, quý vị có thể muốn sử dụng dịch vụ di trú có đăng ký.

Việc dịch vụ di trú hoạt động tại Úc đăng ký với Văn phòng có thẩm quyền về đăng ký dịch vụ di trú (Office of the MARA) là một yêu cầu pháp lý. Một số dịch vụ đăng ký tại Úc cũng có văn phòng ở các nước khác. Quý vị có thể tìm các dịch vụ có đăng ký trên trang web www.mara.gov.au của Văn phòng MARA. 

Nộp đơn

Quý vị có thể nộp đơn trực tiếp hoặc nhờ người đại diện nộp đơn cho mình. DIAC chấp nhận tất cả các đơn trình nộp, bất kể ai là người nộp đơn.

Thông tin về thị thực, tiến trình xét đơn, và chi tiết về cách thức và địa điểm nộp đơn tại Việt Nam có trên trang web www.immi.gov.au và www.vietnam.embassy.gov.au.

Chọn việc sử dụng dịch vụ di trú

Nếu quý vị muốn sử dụng dịch vụ di trú, DIAC khuyên quí vị nên sử dụng dịch vụ có đăng ký với Văn phòng MARA.

Nếu quý vị nghi ngờ dịch vụ di trú có đăng ký với Văn phòng MARA mà quý vị đang giao dịch có liên quan đến hoạt động tội phạm, quý vị nên thông báo cho văn phòng DIAC tại địa phương của quý vị. Các khiếu nại khác về dịch vụ di trú có đăng ký với Văn phòng MARA có thể nộp tại www.mara.gov.au.

Nếu quý vị muốn sử dụng một dịch vụ không đăng ký ở ngoài nước Úc, hãy chắc chắn rằng quý vị hiểu những gì quý vị có thể trông mong ở họ một cách phải chăng, và cũng hiểu các chọn lựa của quý vi nếu dịch vụ này làm việc thiếu năng lực, không trung thực hay gian lận.

Nếu nghi ngờ dịch vụ di trú không đăng ký nào có liên quan đến hoạt động tội phạm, quý vị nên trình báo với nhà chức trách địa phương và thông báo cho văn phòng DIAC tại Đại sứ quán Úc ở Hà Nội hay Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hãy nhớ

  • Quý vị không cần sử dụng dịch vụ di trú
  • Nếu quý vị muốn sử dụng dịch vụ di trú, hãy sử dụng dịch vụ có đăng ký.
  • DIAC khuyên quý vị nên sử dụng dịch vụ di trú có đăng ký tại Úc. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web www.immi.gov.au

 

Created 21 January 2010